Довідка HP Officejet 5610

background image

HP Officejet 5600 All-in-One series

   

background image

HP Officejet 5600 All-in-One series

Посібник користувача

background image

© Copyright 2005 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.
Подана у цьому посібнику
інформація може бути змінена без
додаткових повідомлень.
Використання, відтворення чи
переклад без попереднього
письмового дозволу заборонені, крім
випадків, передбачених законом про
авторські права.

Логотипи Adobe і Acrobat є або
зареєстрованими товарними
знаками, або товарними знаками
Adobe Systems Incorporated в США
та/або в інших країнах.
Windows®, Windows NT®, Windows
ME®, Windows XP® та Windows
2000® є зареєстрованими в США
товарними знаками корпорації
Microsoft.
Intel® і Pentium® є зареєстрованими
товарними знаками корпорації Intel.
Energy Star® та логотип Energy Star®
є зареєстрованими в США
товарними знаками Управління
захисту навколишнього середовища
США.
Номер видання: Q5610-90177
Перше видання: Травень 2005

Примітка

Усі гарантійні зобов'язання щодо
товарів та послуг НР викладено у
положеннях прямої гарантії, що
додається до цих товарів та послуг.
Жодна інформація, що міститься у
цьому документі, не може бути
витлумачена як така, що містить
додаткові гарантійні зобов’язання.
Компанія HP не несе
відповідальності за технічні помилки,
пропуски або помилки редагування,
що можуть міститися у цьому
документі.
Компанія Hewlett-Packard не несе
відповідальності за опосередковані
або побічні збитки, що виникли у
зв'язку або сталися внаслідок
виконання, дії або використання
цього документа та програмного
матеріалу, який він описує.
Примітка: Нормативну інформацію
можна знайти у розділі

Технічна

інформація

.

У багатьох країнах/регіонах
створення копій нижченаведених
матеріалів є незаконним. У
сумнівних випадках спочатку слід
проконсультуватися з юристом.

Державні папери або
документи:

Паспорти

Імміграційні документи

Документи щодо
військового обов'язку

Ідентифікаційні знаки,
картки або відзнаки

Державні друковані знаки:

Поштові марки

Продовольчі картки

Фінансові документи
державних органів

Паперова готівка, дорожні
чеки, поштові грошові перекази

Ощадні книжки

Твори, на які поширюється
авторське право

Вказівки щодо техніки
безпеки

Попередженне

Щоб

запобігти пожежі або
ураженню електричним
струмом, не залишайте цей
виріб під дощем або під
дією вологи будь-якого
роду.

Використовуючи цей виріб,
обов'язково дотримуйтесь основних
правил техніки безпеки, щоб
зменшити ризик пожежі або
ураження електричним струмом.

Попередженне

Потенційна небезпека
ураження електричним
струмом

1.

Прочитайте та виконуйте всі
вказівки, зазначені в Інструкції
з налаштування.

2.

Підключаючи пристрій до
джерела живлення,
використовуйте лише
заземлену електричну розетку.
Якщо невідомо, чи є розетка
заземленою,
проконсультуйтеся з
кваліфікованим електриком.

3.

Дотримуйтеся всіх інструкцій та
зауважень, указаних на виробі.

4.

Перед очисткою від'єднуйте
пристрій від електричної
розетки.

5.

Не встановлюйте та не
використовуйте цей виріб біля
води або коли Ви мокрі.

6.

Надійно розташовуйте виріб на
стійкій поверхні.

7.

Встановлюйте виріб у
безпечних місцях, де
неможливо наступити або
спіткнутися об шнур живлення
та немає небезпеки його
ушкодження.

8.

Якщо виріб не працює
належним чином, перегляньте
розділ "Усунення
несправностей" екранної
довідки.

9.

Всередині пристрою немає
деталей, обслуговування яких
може виконувати користувач.
Звертайтеся до
кваліфікованого персоналу з
обслуговування.

10.

Використовуйте пристрій у
місці з доброю вентиляцією.

11.

Використовуйте лише адаптер
живлення, наданий
компанією HP.

Попередженне

У разі

виходу з ладу
електропостачання це
обладнання працювати не
зможе.