HP Officejet 5610 Yardım

background image

HP Officejet 5600 All-in-One series

Kullanıcı Kılavuzu

background image

HP Officejet 5600 All-in-One series

Kullanıcı Kılavuzu

background image

© Telif Hakkı 2005 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.
Buradaki bilgiler önceden haber
verilmeksizin değiştirilebilir.
Önceden yazılı izin alınmaksızın
çoğaltılması, alıntı yapılması ve
çevrilmesi, telif hakkı yasalarının izin
verdiği durumlar dışında yasaktır.

Adobe ve Acrobat logoları, Adobe
Systems Incorporated'in Birleşik
Devletler'de ve/veya başka ülkelerde
ya tescilli ticari markaları ya da ticari
markalarıdır.
Windows®, Windows NT®, Windows
ME®, Windows XP®, ve Windows
2000® Microsoft Corporation'un
A.B.D'de tescilli ticari markalarıdır.
Intel® ve Pentium®, Intel
Corporation'un tescilli ticari
markalarıdır.
Energy Star® ve Energy Star logoları®
Birleşik Devletler Çevre Koruma
Örgütü'nün A.B.D.'deki ticari
markalarıdır.
Yayın numarası: Q5610-90169
Birinci baskı: Mayıs 2005

Bildirim

HP ürünleriyle ve hizmetleriyle ilgili tüm
garantiler, bu ürünlerle ve hizmetlerle
birlikte gelen hızlı garanti
bildirimlerinde belirtilir. Burada yer
verilen hiçbir bildirimin ek bir garanti
oluşturduğu düşünülmemelidir. HP,
burada yer alan teknik hatalardan veya
yazım hatalarından veya eksikliklerden
sorumlu tutulamaz.
Hewlett-Packard Company, bu
belgenin veya tarif ettiği programın
yerleştirilmesi, performansı ya da
kullanımı ile ilgili ya da bunlardan
doğan hiçbir rastlantısal veya dolaylı
zarar için yükümlü olamaz.
Not: Hukuki bilgiler

Teknik bilgiler

içinde bulunabilir.

Birçok yerde, aşağıdaki belgelerin
kopyalanması yasal değildir. Emin
olmadığınızda, önce bir yasal temsilci
aracılığıyla kontrol edin.

Resmi belgeler:

Pasaportlar

İltica belgeleri

Hizmet belgeleri

Kimlik rozetleri, kartları
veya rütbe işaretleri

Resmi damgalar:

Posta damgaları

Yiyecek yardımı kuponları

Devlet kurumlarından çekilen
çekler ya da ödeme emirleri

Kağıt para, seyahat çekleri veya
posta havaleleri

Mevduat sertifikaları

Telif hakkı olan çalışmalar

Güvenlik bilgileri

Uyarı

Yangın ya da elektrik

çarpması riskini önlemek için,
bu ürünü yağmura ya da
neme maruz bırakmayın.

Yangın ya da elektrik çarpması riskini
azaltmak için, bu ürünü kullanırken her
zaman temel güvenlik önlemlerine
uyun.

Uyarı

Potansiyel elektrik

çarpması riski

1.

Kurulum Kılavuzu'ndaki tüm
yönergeleri okuyun ve anlayın.

2.

Aygıtı bir güç kaynağına
bağlarken sadece topraklı
elektrik prizi kullanın. Prizin
topraklı olup olmadığını
bilmiyorsanız, bir elektrikçi
aracılığıyla kontrol edin.

3.

Ürünün üzerinde yazan tüm
uyarılara ve yönergelere uyun.

4.

Bu ürünü, temizlemeden önce,
prizlerden çıkartın.

5.

Bu ürünü suya yakın bir yerde ya
da ıslak olduğunuzda
yerleştirmeyin ya da kullanmayın.

6.

Ürünü sağlam ve sabit bir yüzey
üzerine güvenli bir biçimde
yerleştirin.

7.

Ürünü, kimsenin güç kablosuna
basmayacağı ya da takılıp
düşmeyeceği ve güç kablosunun
zarar görmeyeceği korunaklı bir
yere yerleştirin.

8.

Ürün normal biçimde çalışmazsa,
ekrandaki Sorun Giderme
yardımına bakın.

9.

İçinde kullanıcı tarafından
onarılabilecek parça yoktur.
Servis için yetkili servis
personeline başvurun.

10.

İyi havalandırılan bir alanda
kullanın.

11.

Yalnızca HP tarafından verilen
güç bağdaştırıcıyla kullanın.

Uyarı

Bu aygıt, elektrik

kesintisi olduğunda çalışmaz.