Pomoč HP Officejet 5610

background image

HP Officejet 5600 All-in-One series

Uporabniški priročnik

background image

HP Officejet 5600 All-in-One series

Uporabniški priročnik

background image

© Copyright 2005 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.
Informacije v tem dokumentu se lahko
spremenijo brez predhodnega
obvestila.
Razmnoževanje, prirejanje ali
prevajanje brez predhodnega pisnega
dovoljenja je prepovedano, razen v
primerih, ki jih dovoljuje Zakon o
avtorskih pravicah.

Logotipa Adobe in Acrobat sta
zaščiteni blagovni znamki ali blagovni
znamki Adobe Systems d.d. registrirani
v ZDA in/ali drugih državah.
Windows®, Windows NT®, Windows
ME®, Windows XP® in Windows
2000® so v ZDA registrirane blagovne
znamke podjetja Microsoft
Corporation.
Intel® in Pentium® sta zaščiteni
blagovni znamki korporacije Intel.
Energy Star® in Energy Star logo® sta
v ZDA registrirani blagovni znamki pri
ameriški agenciji za zaščito okolja
EPA.
Številka objave: Q5610-90174
Prva izdaja: Maj 2005

Obvestilo

Edine garancije za HP-jeve izdelke in
storitve so opisane v posebnih
garancijskih izjavah, ki so dodane
izdelkom in storitvam. Vsebine si ne
razlagajte kot dodatno garancijo. HP ne
odgovarja za tehnične ali založniške
napake ali izpuščeno vsebino.
Podjetje Hewlett-Packard ne odgovarja
za naključne ali posledične poškodbe v
povezavi z ali zaradi opreme, izdelave
ali uporabe tega dokumenta in
programskega materiala, ki ga opisuje.
Opomba: Upravne informacije najdete
v

Tehnične informacije

.

V mnogih deželah je nezakonito delati
kopije naslednjih materialov. Če ste v
dvomih, najprej preverite pri pravnem
zastopniku.

Državni obrazci ali dokumenti:

Potni listi

Dokumenti za priseljevanje

Dokumenti o služenju
vojaške obveznosti

Identifikacijske značke,
izkaznice ali insignije

Državni koleki:

Poštne znamke

Kuponi za hrano

Čeki ali menice vladnih agencij

Denar, potovalni čeki ali denarne
nakaznice

Potrdila o bančnih vlogah

Avtorska dela

Varnostne informacije

Opozorilo

Da bi preprečili

nevarnost vžiga ali
električnega udara, izdelka
ne izpostavljajte dežju ali
vlagi.

Ko uporabljate izdelek, vedno
upoštevajte varnostne ukrepe, da bi
zmanjšali nevarnost poškodb zaradi
ognja ali električnega udara.

Opozorilo

Možna

nevarnost električnega udara

1.

Preberite vsa navodila iz navodil
za nastavitev.

2.

Ko napravo priključujete v
električno omrežje, mora biti
vtičnica ozemljena. Če ne veste
zagotovo, ali je ozemljena, naj to
preveri usposobljen električar.

3.

Upoštevajte vsa opozorila in
navodila, ki so na izdelku.

4.

Pred čiščenjem naprave izvlecite
napajalni kabel iz vtičnice.

5.

Naprave ne smete namestiti ali
uporabljati v bližini vode ali če ste
mokri.

6.

Napravo namestite varno na
stabilno podlago.

7.

Izdelek položite na zaščiteno
mesto, kjer ne more nihče stopiti
na napajalni kabel ali se
spotakniti obenj in ga tako
poškodovati.

8.

Če naprava ne deluje normalno,
si oglejte elektronsko pomoč za
odpravljanje napak.

9.

V notranjosti ni delov, ki bi jih
lahko popravil uporabnik.
Servisiranje prepustite
usposobljenim serviserjem.

10.

Napravo uporabljajte na dobro
prezračevanem mestu.

11.

Uporabljajte samo s priloženim
vmesnikom za napajanje HP.

Opozorilo

Ta oprema ne

deluje med izpadom elektrike.