Ajutor HP Officejet 5610

background image

HP Officejet 5600 All-in-One series

Ghidul utilizatorului

background image

HP Officejet 5600 All-in-One series

Ghidul utilizatorului

background image

© Copyright 2005 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.
Informaţiile conţinute în acest
document se pot modifica fără preaviz.
Reproducerea, adaptarea sau
traducerea fără permisiune prealabilă
sunt interzise, cu excepţia cazurilor
prevăzute de legile privind drepturile de
autor.

Adobe şi sigla Acrobat sunt fie mărci
comerciale înregistrate, fie mărci
comerciale ale Adobe Systems
Incorporated în Statele Unite şi/sau în
alte ţări.
Windows®, Windows NT®, Windows
ME®, Windows XP® şi Windows
2000® sunt mărci comerciale
înregistrate în SUA ale Microsoft
Corporation.
Intel® şi Pentium® sunt mărci
înregistrate ale Intel Corporation.
Energy Star® şi logo-ul Energy Star®
sunt mărci înregistrate în SUA ale
United States Environmental
Protection Agency.
Număr publicaţie: Q5610-90173
Prima ediţie: Mai 2005

Notă

Singurele garanţii pentru produsele şi
serviciile HP sunt cele din declaraţiile
exprese de garanţie care însoţesc
aceste produse şi servicii. Nici o
prevedere a prezentului document nu
poate fi interpretată drept garanţie
suplimentară. Compania HP nu este
responsabilă pentru nici o omisiune
sau eroare tehnică sau editorială din
prezentul document.
Compania Hewlett-Packard Company
nu este responsabilă pentru daunele
produse în urma furnizării, respectării
sau utilizării acestui document şi a
programelor descrise în el.
Notă:Informaţii despre reglementări
pot fi găsite în capitolul

Informaţii

tehnice

.

În anumite regiuni este ilegală copierea
următoarelor articole. Dacă aveţi dubii,
consultaţi un reprezentant legal.

Acte şi documente oficiale:

Paşapoarte

Documente de imigrare

Acte de recrutare şi livrete
militare

Legitimaţii, insigne şi
carduri de identificare

Timbre şi însemne oficiale:

Timbre poştale

Tichete de masă

Cecuri şi ordine de plată către
agenţii guvernamentale

Bancnote, ceruri de călătorie sau
ordine de plată

Certificate de depozit

Documente cu drepturi de autor

Informaţii de siguranţă

Avertisment

Pentru a

preveni eventualele incendii
şi electrocutări, nu expuneţi
produsul la ploaie sau alt tip
de umezeală.

Respectaţi întotdeauna măsurile de
siguranţă minime la utilizarea acestui
produs, pentru a reduce riscul
eventualelor arsuri sau electrocutări.

Avertisment

Pericol de

electrocutare

1.

Citiţi cu atenţie şi asiguraţi-vă că
aţi înţeles toate instrucţiunile din
Ghidul de configurare.

2.

Utilizaţi numai prize electrice cu
împământare atunci când
conectaţi unitatea la o sursă de
curent electric. În cazul în care nu
ştiţi dacă priza are împământare,
adresaţi-vă unui electrician
calificat.

3.

Citiţi cu atenţie toate
avertismentele şi instrucţiunile de
pe produs.

4.

Deconectaţi produsul de la
reţeaua de curent electric înainte
de a-l curăţa.

5.

Nu instalaţi sau utilizaţi acest
produs lângă apă sau atunci
când sunteţi ud.

6.

Instalaţi produsul în siguranţă, pe
o suprafaţă stabilă.

7.

Instalaţi produsul într-un loc
protejat, unde nimeni să nu poată
călca şi să nu se poată împiedica
de cablul de alimentare şi unde
cablul să nu poată fi deteriorat.

8.

Dacă produsul nu funcţionează
corespunzător, consultaţi ghidul

de asistenţă pentru depanare
afişat pe ecran livrat o dată cu
software-ul.

9.

Acest produs nu poate fi depanat
de persoane fără calificare.
Pentru service, adresaţi-vă
personalului calificat.

10.

Utilizaţi produsul într-o zonă bine
ventilată.

11.

Utilizaţi numai adaptorul de
curent furnizat de HP.

Avertisment

Acest

echipament nu va funcţiona la
întreruperea alimentării
principale.