HP Officejet 5610 leírás

background image

HP Officejet 5600 All-in-One series

Felhasználói kézikönyv

background image

HP Officejet 5600 All-in-One series

Felhasználói kézikönyv

background image

© Copyright 2005 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.
Az itt található információ előzetes
figyelmeztetés nélkül megváltozhat.
Bárminemű sokszorosítás, átdolgozás
vagy fordítás csak előzetes írásos
engedéllyel lehetséges, ez alól csak a
szerzői jogi törvényben meghatározott
esetekben lehet eltérni.

Az Adobe és az Acrobat embléma az
Adobe Systems Incorporated
bejegyzett védjegye vagy védjegye az
Egyesült Államokban és/vagy más
országokban.
A Windows®, a Windows NT®, a
Windows ME®, a Windows XP® és a
Windows 2000® a Microsoft
Corporation Egyesült Államokban
bejegyzett védjegye.
Az Intel® és a Pentium® az Intel
Corporation bejegyzett védjegye.
Az Energy Star® és az Energy Star ®
embléma az Amerikai Egyesült
Államok Környezetvédelmi Hivatalának
(United States Environmental
Protection Agency) Egyesült
Államokban bejegyzett védjegye.
Kiadványszám: Q5610-90172
Első kiadás: 2005. május

Közlemény

A HP termékekre és szolgáltatásokra
vonatkozó kizárólagos garanciavállalás
a kinyilatkoztatott garanciavállalásban
olvasható, mely az adott termékekhez
és szolgáltatásokhoz van mellékelve.
Az itt leírtak semmiképpen sem
tekinthetők további
garanciavállalásnak. A HP-t nem terheli
felelősség az ebben a dokumentumban
foglalt technikai vagy szerkesztési
hibákért és hiányosságokért.
A Hewlett-Packard Company nem
felelős az olyan közvetlen vagy
közvetett károkért, melyek a jelen
dokumentumban megadott információk
és az általuk leírt program
felhasználása folytán keletkeztek.
Megjegyzés: A hatósági információk itt
találhatók:

Műszaki információk

.

A legtöbb országban tilos másolatot
készíteni az alábbiakról. Ha kétségei
merülnek föl, kérje ki egy jogi szakértő
véleményét.

Hivatalos iratok vagy
dokumentumok:

Útlevelek

Bevándorlási iratok

Hadkötelezettséggel
kapcsolatos iratok

Azonosítójelvények vagy
azonosítókártyák

Hivatalos pecsétek:

Postabélyegek

Élelmiszerjegyek

Állami hivatalokra kiállított
csekkek vagy váltók

Bankjegyek, utazási csekkek
vagy átutalási megbízások

Letéti jegyek

Szerzői jogvédelem alá tartozó
dokumentumok

Biztonsági információk

Figyelem!

A tűz vagy

elektromos áramütés
kockázatának elkerülése
érdekében óvja a készüléket
az esőtől vagy bármilyen
nedvességtől.

A termék használata során mindenkor
érvényesíteni kell azokat az alapvető
biztonsági előírásokat, melyek révén
elkerülhetők a tűz vagy áramütés
okozta személyi sérülések.

Figyelem!

Áramütés

kockázata

1.

Olvassa el figyelmesen az
Üzembe helyezési útmutatóban
található összes utasítást.

2.

A készüléket csak földelt
aljzathoz csatlakoztassa.
Amennyiben nem biztos abban,
hogy a csatlakozóaljzat el van
látva földeléssel, forduljon
szakemberhez.

3.

Tartsa szem előtt a készüléken
feltüntetett valamennyi
figyelmeztetést és utasítást.

4.

Tisztítás előtt húzza ki a készülék
csatlakozóját a fali aljzatból.

5.

A készüléket nem szabad víz
közelében illetőleg nedves testtel
üzembe helyezni és használni.

6.

A készüléket vízszintes, szilárd
felületen kell elhelyezni.

7.

Olyan biztonságos helyen
üzemeltesse a készüléket, ahol
senki nem léphet a tápkábelre és
nem botolhat meg benne, és ahol
a kábelt nem érheti sérülés.

8.

Ha a készülék nem működik
megfelelően, olvassa el a
képernyőn megjelenő
hibaelhárítási súgót.

9.

A készülék belsejében nincsenek
a felhasználó által javítható
alkatrészek. A javítást bízza
képzett szervizszakemberekre.

10.

A készüléket jól szellőző
helyiségben használja.

11.

Csak a HP által mellékelt
tápkábel-adapterrel használja.

Figyelem!

Áramkimaradás

esetén a készülék nem
üzemeltethető.