Pomoć za HP Officejet 5610

background image

HP Officejet 5600 All-in-One series

background image

HP Officejet 5600 All-in-One series

Korisnički priručnik

background image

© Copyright 2005 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.
Pridržavamo pravo promjene
informacija bez prethodne obavijesti.
Reproduciranje, prilagođavanje ili
prevođenje bez prethodnog pismenog
odobrenja je zabranjeno, osim ako nije
dopušteno u autorskim pravima.

Adobe i Acrobat logo su ili registrirane
trgovačke marke ili trgovačke marke
tvrtke Adobe Systems Incorporated u
SAD-u i/ili drugim državama.
Windows®, Windows NT®, Windows
ME®, Windows XP® i Windows 2000®
su registrirane trgovačke marke tvrtke
Microsoft Corporation u SAD-u.
Intel® i Pentium® registrirane su
trgovačke marke tvrtke Intel
Corporation u SAD-u.
Energy Star® i Energy Star logo® su
zaštitni znakovi United States
Environmental Protection Agency
(Agencije za zaštitu okoliša Sjedinjenih
Američkih Država) u SAD-u.
Broj izdanja: Q5610-90176
Prvo izdanje: Svibanj 2005.

Obavijest

Jedine garancije koje vrijede za
HP proizvode i usluge su iznesene u
izričitim garancijama prateći takve
proizvode i usluge. Ništa navedeno se
ne bi trebalo tumačiti kao stvaranje
dodatne garancije. HP neće biti
odgovoran za ovdje sadržane tehničke
i uredničke pogreške ili propuste.
Tvrtka Hewlett-Packard ne preuzima
odgovornost za slučajne ili posljedične
štete proizašle ili nastale zbog opreme,
sadržaja ili upotrebe ovog dokumenta
te programskog materijala koji on
opisuje.
Napomena: Regulatorne obavijesti
mogu se pronaći u poglavlju

Tehničke

informacije

.

U mnogim je područjima kopiranje
sljedećeg sadržaja zakonom
zabranjeno. Ako niste sigurni, najprije
provjerite kod svog pravnog
zastupnika.

Spisi ili dokumenti državnih
službi:

Putovnice

Dokumentacija o imigraciji

Spisi odabranih službi

Identifikacijske značke,
kartice ili oznake

Biljezi državnih službi:

Poštanske marke

Bonovi za hranu

Čekovi ili mjenice ispostavljene
državnim agencijama

Papirnati novac, putnički čekovi
ili novčane doznake

Potvrde o bankovnoj uplati

Djela sa zaštićenim autorskim
pravima

Sigurnosne informacije

Upozorenje

Kako biste

izbjegli opasnost od vatre ili
strujnog udara, ne izlažite
ovaj proizvod kiši ili nekoj
drugoj vrsti vlage.

Prilikom korištenja ovog proizvoda
uvijek se pridržavajte osnovnih mjera
opreza kako biste smanjili rizik od
ozljeda izazvanih vatrom ili strujnim
udarom.

Upozorenje

Opasnost od

mogućih strujnih udara

1.

S razumijevanjem pročitajte sve
upute u Vodiču za postavljanje.

2.

Uređaj priključite isključivo u
uzemljenu utičnicu. Ako niste
sigurni je li utičnica uzemljena
upitajte kvalificiranog električara.

3.

Proučite sva upozorenja i upute
označene na proizvodu.

4.

Uređaj prije čišćenja isključite iz
zidne utičnice.

5.

Ne ugrađujte i ne upotrebljavajte
ovaj proizvod u blizini vode ili dok
ste mokri.

6.

Proizvod stabilno postavite na
čvrstu podlogu.

7.

Proizvod postavite na zaštićeno
mjesto gdje nitko ne može
nagaziti ili zapeti za kabel za
napajanje i gdje se kabel neće
oštetiti.

8.

Ako proizvod ne radi kako bi
trebao pogledajte zaslonsku
pomoć za rješavanje problema
Troubleshooting Help.

9.

Uređaj nema dijelova koje biste
sami mogli popravljati.

Servisiranje prepustite stručnom
osoblju.

10.

Koristite ga u dobro prozračenom
prostoru.

11.

Koristite samo s HP adapterom
za napajanje.

Upozorenje

Ovaj uređaj

neće raditi ako nestane struje.